Projekto finansavimas

Gavome gerą žinią,kad patvirtintas finansavimas Barčių bendruomenės projektui"Prisėdai šalia",skirtas bendruomenės materialinės bazės stiprinimui.Valstybės parama pagal 2017 metų žemės ūkio,maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę"parama kaimo bendruomenėms"sudaro 2930,91 Eur.Patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m.birželio 7 d.įsakymu Nr. 3D-389.

sekminių aidai

Savaitė praėjo,nuaidėjo Sekminių šurmulys,nosį kutenantys piemenų "paucienės"kvapai išsivadėjo,nuvyto mergaičių vainikų žiedai...Paliko tik dūšioje nusėdę prisiminimai,kaimynų,-tolimesnių ir artimų balsai,dainos,žaidimai.Nuoširdžiausia padėka nepakartojamai Gegutės bendruomenės komandai su pirmininku Edvardu priešakyje,visada originaliems Varnėnų žmonėms,o Barčių gaspadinės nusipelnė reveranso iki pat žemės.Svečiuose turėjome Dzūkijos VVG atstovę Sandrą Sinkevičienę,Veisiejų seniūną Zenoną,iš toliau atvykusių  Barčių kaimo žmonių giminaičių-net iš Palangos,Klaipėdos.Maloniai savimeilę paglo

Pusjubiliejis

Gegužės 25 dieną Staselei Miciulevičienei sukanka 65 metai.Linkime ilgametei Barčių bendruomenės moterų ansamblio dainininkei dar daug gražių gyvenimo akimirkų ir skambių dainų.

Kviecam visus ir visas

Biržalio 4 dzienų susiedus ir jiš toliau prietelius kviecam nepasdzidzuoc jir in Barcus atlėkc-ar an kumelės, ar mašinu,ar dviracu,ar savo kojomi.Visi takai veda in Barcus.

GEGUŽINĖ SU PLENERO DALYVIAIS

Vėlyvą vakarą dulkėtu Barčių vieškeliu suvažiavo žmonės į nuostabų Šilainės kaimą,įsikūrusį miško pašonėje.Prie kryžiaus sugiedojome Mergelės Marijos litaniją,dar vieną giesmę;buvome palaiminti Veisiejų parapijos klebono Žydrūno,uždegėme žvakeles, prie kryžiaus palikome...Patiko stebėti plenero dalyvių iš Gruzijos,Latvijos,Baltarusijos,Rusijos ir Lietuvos miestų atstovų veidus ir susižavėjimą juose,kai giesmes ir maldas vieningi balsai tarė ir giedojo,-Veisiejų giesmininkai,Barčių bendruomenės moterys,mergaitės,Šilainės Vytautas su Linute.Pasimeldę sugužėjome į sodybą,vienintelę Šilainės ka

Motinos dienos koncertas

Nušurmuliavo gegužės pradžia su saule,su pirmaisiais žiedais.Patys gražiausi iš jų papuošė Barčių laisvalaikio salės sceną,kurioje keitėsi atlikėjai,pažįstami ir nauji veidai.Nuoširdžios mergaičių dainos,vedančiosios Austėjos eilės ir pašmaikštavimai nedavė nei minutei atitraukti akių ir minčių.Skambėjo graikiška daina,atliekama Ramunės,kuriai labai gražiai pritarė šokėjos Staselė,Laima.Rita,Daiva;itališka daina skambėjo irgi mylimoms mamoms ir močiutėms.Visada laukiamos viešnios iš Dzūkijos VVG ir šį kartą pagerbė mus,-pirmininkė Edita Gudišauskienė šiltomis eilėmis ir skaniu šakočiu apdov