Biržalio 4 dzienų susiedus ir jiš toliau prietelius kviecam nepasdzidzuoc jir in Barcus atlėkc-ar an kumelės, ar mašinu,ar dviracu,ar savo kojomi.Visi takai veda in Barcus.