Savaitė praėjo,nuaidėjo Sekminių šurmulys,nosį kutenantys piemenų "paucienės"kvapai išsivadėjo,nuvyto mergaičių vainikų žiedai...Paliko tik dūšioje nusėdę prisiminimai,kaimynų,-tolimesnių ir artimų balsai,dainos,žaidimai.Nuoširdžiausia padėka nepakartojamai Gegutės bendruomenės komandai su pirmininku Edvardu priešakyje,visada originaliems Varnėnų žmonėms,o Barčių gaspadinės nusipelnė reveranso iki pat žemės.Svečiuose turėjome Dzūkijos VVG atstovę Sandrą Sinkevičienę,Veisiejų seniūną Zenoną,iš toliau atvykusių  Barčių kaimo žmonių giminaičių-net iš Palangos,Klaipėdos.Maloniai savimeilę paglostė svečio iš Vilniaus išsakyta nuomonė,kad tokiame mažame kaimelyje sutilpo tiek daug šaunių kolektyvų meninės programos,dainų,originalių idėjų.Dideliausi dėkavojimai Barčių ,Snaigyno,Ilgininkų,Bartelių žmonėms už paramą organizuojant šventę,-kas kiaušinių,kas lašinių,sūrių,giros,naminės duonos sunešė.Lieka sulaukti kitų metų ir kitos Sekminių šventės,suburiančios draugėn pulką bendruomenių.O man-kaip visada-dainavau,vaišinau kitus,pačiai per barzdą varvėjo,burnoj neturėjau...