Vėlyvą vakarą dulkėtu Barčių vieškeliu suvažiavo žmonės į nuostabų Šilainės kaimą,įsikūrusį miško pašonėje.Prie kryžiaus sugiedojome Mergelės Marijos litaniją,dar vieną giesmę;buvome palaiminti Veisiejų parapijos klebono Žydrūno,uždegėme žvakeles, prie kryžiaus palikome...Patiko stebėti plenero dalyvių iš Gruzijos,Latvijos,Baltarusijos,Rusijos ir Lietuvos miestų atstovų veidus ir susižavėjimą juose,kai giesmes ir maldas vieningi balsai tarė ir giedojo,-Veisiejų giesmininkai,Barčių bendruomenės moterys,mergaitės,Šilainės Vytautas su Linute.Pasimeldę sugužėjome į sodybą,vienintelę Šilainės kaime išlikusią.Vaišino Veisiejų seniūnijos gaspadinės kareiviška koše,skania žolelių arbata,o kur dar suneštinės vaišės ant prieklėčio stalo....Neužilgo pasigirdo skambūs mūsų,Barčių bendruomenės moterų ir mergaičių dainos,kapelos "Viktorija" atliekamos melodijos.Didelio susidomėjimo sulaukė skulptorių,dailininkų,drožėjų darbų pristatymai jų gimtąja kalba.Toks dūšiai mielas klegesys,laužo dūmai,bandantys uodus išguiti,nuoširdūs pokalbiai su įvairiaspalviais gegužinės dalyviais-mokytojais,muzikantais,gydytojais,menininkais,nusėdo giliai giliai ir iki šiol rusena...Tikėkimės,iki kitų metų Plenero...Ačiū seniūnui Zenonui,klebonui Žydrūnui,Vytautui ir Linutei Žukauskams,kad nepamiršta Barčių kaimo žmonių,kad suburia kasmet mus visus ir dovanoja gabalėlį kitokio pasaulio.   Barčių kaimo bendruomenės pirmininkė Ramunė Janavičiūtė.