Gegužės 25 dieną Staselei Miciulevičienei sukanka 65 metai.Linkime ilgametei Barčių bendruomenės moterų ansamblio dainininkei dar daug gražių gyvenimo akimirkų ir skambių dainų.