Pirmosios vagos šventė Lazdijuose

Liecyngas oras pasciko visus atlėkusius in Lazdzijų hipodromų ankscyvų balandzo 29 -os rytų.Ale Lazdzijų kaimų bendruomenės gražai insitaisė po Dzūkijos VVG palapinės stogu,kur nei vėjas,nei lietus negadzino šventinės nuotaikos.Veisiejokai lauko vyrtuvės pagalbu virė grikių košį,žolukių arbatų;Rolių kaimo moterukės akis žilpino saldėsių gausa;Gegutės bendruomeniečiai dzūkiškų bandų acisivežė;o Barcai-kap visadu-po lašnojancu dangum,an laužo ugnies,garzų gardzų cikrinių grybų srubų"kukino".Daiva,Aldona,Stasė,Rūtelė ir Ramunė tris viedrus jišdalino,ale visciek visiemi neužteko,-tep gardu buvo

Atvelykio šventė Gegutės bendruomenėje

Nors vėjas griovė iš kojų,lietus visą pusdienį grąsinosi prapliupti,bet Barčių bendruomenės aktyviosios moterys ir merginos linksmai dainuodamos atriedėjo į gražų Gegutės kaimelį.Jame esame visada laukiamos ir mylimos.Aptarę su renginio vedėja scenarijų,tarškėjome su Gegutės žmonėmis apie taip greit prabėgusį laiką,-buvome susitikę tik pernai,Paslaugų kelyje...Malonu buvo išvysti tiek senimą,tiek jaunimą,tiek vaikučius zuikučius.Greitai išdardėjome į lauką,kur nosį kuteno verdamos poliaukos kvapas,ausis glostė vaikų ir suaugusių krykštavimas,ridenant margučius,Velykų bobutei teisėjaujant ir

Seniūnaičio rinkimai

Balandžio 20 d.Barčių ir aplinkinių kaimų gyventojai Barčių bendruomenės patalpose rinko seniūnaitį.Buvo pasiūlyta du kandidatai-einantis šias pareigas Jonas Černeckas ir Ramunė Janavičiūtė.Vienbalsiai išrinkta Ramunė Janavičiūtė.Nauja seniūnaitė padėkojo už suteiktą pasitikėjimą,pažadėjo dirbti su žmonėmis ir žmonėms.Bendruomenės moterys pasveikino  gėlėmis ir laikrodžiu-kad nepasimestų laikas...

POLIAUKŲ VIRĖM ŠILUTĖN

Vasara-atostogų čėsas,tai ir mes,Barcų kaimo žmonės,atbuvį savo šventį,poilsiavom.Kas prieg jūros,kas prieg ažaro,o kas cik savo namuosa,pavėsukan isidrėbis.Taigi,atbuvom atostogas,dar spėjom per jas sudalyvauc Veisiejuosa Ąžuolų sodi rugpjūco 23 dzienų renginin"Europos keliu 25",-pagiedojom su svecais jiš Vylniaus,Lazdzijų,naujų ąžuolų pasodzino,šauliai vėliavų jiškėlė,dar ir dar jų vėjas plaiksto,nenuslaidus.O rugsėjo pradzon paskambino mūs saniūnas Zenius jir perdavė Lazdzijų valdzos prašymų sudalyvauc žuvienės virimo čempionati.Ale tu būk tokis razumnas ir sumislyk,-kap gi mes tų žuvien

KAIMO ŠVENTĖ

    Kadangi vasara-atostogų metas,tai ir naujienos kažkodėl nenoriai rašosi...Bet apie Barčių kaimo šventę privalau parašyti,nes tai buvo pirmas renginys,kurį organizavau kaip bendruomenės pirmininkė.Tuo labiau,kad ir projektą rašiau,Lazdijų savivaldybės paramos prašydama.Paramą gavome,labai didelis AČIŪ už tai!  Kvietimus išdalijau,skelbimus sudėjau,su gerb.klebonu Veisiejų parapijos susitariau,muzikantus užprašiau,dovanas ,padėkas paruošiau,o likusius darbus palikau savo darbščioms pagalbininkėms-Inai Litvinavičienei,Aldonai Giedraitienei,Laimai Šumskienei,Daivai Stravinskienei.Beliko lau

TARMIŲ ATLAIDAI DEMENIŠKIUOSE

Pasienio Fiestoje prie mūsų bendruomenės namelio priėję ponai Sadauskai,Romas ir Irena,paskanavę verdamos sriubos,išgirdę atliekamą dainą,įteikė kvietimą į "Tarmių atlaidus".Šiais metais jie jau septintieji.Su nekantrumu sulaukę birželio 27-osios,pasidabinę tautiniais rūbais,išsirengėme į Demeniškius,kurie Seirijų parapijai priklauso.Pasitiko mus pats šeimininkas Romas,bukietus  mūsų paėmė,suskintus iš  lauko gėlių.Pabučiavome arklį Laukį,-tokia tradicija,ir iš karto buvome apgaubtos dėmesiu šeimininkės Irenos.Sena,jauki sodyba,svečiai iš visos Lietuvos sukūrė ypatingą aurą.Dainininkės iš K