BENDRUOMENIŲ SĄSKRYDIS

Birželio 26 dieną mūsų "angelų sargų"-Dzūkijos VVG,pakviesti atvykome į tolokai nuo mūs Barcų nutolusius Šaštokus.Ale komanda tai nepilna,-vietoje 5 moterų cik 4,o jau dėl vyrų...Vietoje 5-cik 2,bet užtai kokie!Paskui nuotraukose matysit.Vėl smagu buvo susitikti su senais pažįstamais iš Viktarino,Kuklių,Būdviečio,Veisiejų,Nemajūnų.Prie Prano Dzūko etnografinės sodybos vartų pasitiko renginio vedėjos Aldona ir Daina,duona su druska ir tyras šulinio vandenėlis atgaivino po netrumpos kelionės.Na,o kieme jau laukė ponios Irenos Pyplienės vaišėmis nukrauti stalai.Pasistiprinę prieš rungtis,su Se

PAMINKLO PARTIZANAMS ATIDENGIMAS BAGDANONYSE

Bendruomenės moterys važiuoja visur,kur tik gali padainuoti.Nesvarbu,kokias dainas reikia paruošti,-jų turime įvairioms progoms.Gal todėl jau nebe pirmą kartą esame kviečiamos gerb.Janinos Ražukienės į su sąjūdžiu,atgimimu,partizanų kovomis,tremtinių istorijomis susijusius renginius.Birželio 19-oji buvo būtent tokia diena.Bagdanonių kaime buvo pašventintas paminklas žuvusiems už laisvę apylinkių partizanams.Minėjimas prasidėjo Seirijų bažnyčioje šv.Mišiomis,paskui visi renginio dalyviai atvyko į Bagdanonių kaimą.Liejosi širdį draskantys pasakojimų žodžiai,dainų šuorai ginė mintis į praeitį,

SPORTO ŠVENTĖ KUKLIUOSE

Ne kartą rašiau apie Barčių kaimo bendruomenės bendradarbiavimą su Gegutės kaimo bendruomene,-dainomis grįstą Paslaugų kelią.Tačiau šį kartą noriu pasidalinti įspūdžiais iš šventės,kurioje gerklės jau nepadėjo.Kalbu apie sporto šventę Kukliuose,į kurią nenuvykti negalėjome,-su Raimundu,komiteto pirmininku,seniai pažįstami,o ir kvietimas buvo įteiktas vos ne prieš mėnesį.Taigi,kaitros ir saulės nepabūgę,komandą surinkę,išrūkome į šventę.Kalbant apie komandos sudėtį:iš suaugusiųjų buvome tik trys merginos,švelniai tariant(perkopę arba beveik, 40 metų ribą) ir mūsų daug vilčių teikiantis jauni

PAŽINTIS SU VEISIEJŲ REGIONINIU PARKU

Įpusėjus birželiui,Linutės Žukauskienės pakviestos,mes Barčių kaimo bendruomenės "varlės keliauninkės"-Aldona ir Ramunė,atvykome į Veisiejų Regioninio parko Direkciją.Jau nuo pat pradžių išmonės netrūko pažintinės kelionės sumanytojoms,-pasitiko stalas,lūžtantis nuo gėrybių,-sūris,medus,agurkai,arbatukė iš žolynų ir uogienės saldžios.Stiprinomės,nes nežinojome,kas mūsų laukia.O laukė toookia programa!Apšmirinėjome Regioninio Parko ekspozicijas,rūsyje dailininką Andrių Moisiejų užtikome su jo paroda,vėl pakilę į viršų,dzūkiškai rantavome kartu su žemaičiais,suvalkiečiais,aukštaičiais.Pietums

JUBILIEJUS

    Pavėluotai,bet vis dėlto noriu pasidalinti įspūdžiais iš jubiliejaus šventės,vykusios mūsų kaime.Labai gražiu metų laiku,per Jurgines,prieš 80 metų Barčių kaime gimė plačios širdies moteris Vanda Plūkytė ,po vyri,-kap sako pas mus,-Lisauskienė.O daugeliui ji Vandutė.Gyvenimo kelias vingiavo,nuvingiavo,lankstais,vingiais,-tik ne tiesiai.Išaugino,išauklėjo būrį vaikų,kurie šeimas sukūrę,paliko mamos namus.Bet ir likusi viena,tiek dirbdama paštininke,tiek jau pensijos sulaukusi,rasdavo laiko širdžiai mielam dalykui,-dainai.Kiek jų išdainuota Dainų šventėse,Folkloro festivaliuose,rajono,kai

SAKMINĖS BARCUOSA

     Nugraudėjo,nuvūžė grausmas,lietus nuplaudė dūlkes,stojos graži dziena sakmadienį popiet.Suvažavo jiš Alytaus,Varnėnų,Kapcamiesco,Veisiejų daininykai,šokėjai,porytojai,muzikantai in Barcus sakminių švysc.Ale ne tuščom atlėkė,-su lauktuvėmi,skaniomi,dzidelėmi.Žmonių susrinko jiš Ylginykų,Snaigyno,Bartelių,Viktarinos,Bartašūnų ir ,kapgi be mūs,-barcinių.Tysėm suolus in kiemų,ir vis mažai buvo.Nu,šep ne tep susodzinom visus jir pradėjom susiedų šūliocinį.Dar kad nepamirštau,svecų dzidelių sulaukėm jiš Lazdzijų valdzos,-net traita tarybos narų-Dainiaus Žukausko,Vitalijaus Simanyno,Janinos R