"VEISIEJŲ PAVASARIS 2015"

    Gegužės 24-31 dienomis vyksta Tarptautinis Menininkų pleneras"Veisiejų Pavasaris 2015".

KONCERTAS VEISIEJŲ PENSIONATE

    "Lylia,oi lylia kas vakarą suposi klevo lopšys,lijo,oi lijo per vasarą,vėjas siūbavo pušis.      Suposi,blaškėsi vėtrungė,beldė tamsa į duris,pas motinėlę ir vėtroje degė lange žiburys..."  Seną,gerą dainą mamai įtraukėme į savo dainų repertuarą,kurį pristatėme Veisiejų senelių pensionate.Nors oras nežadėjo giedros,sielas sušildė pagyvenusių žmonių akių spindesys,išgirdus mūsų dainas.Daugelio susirinkusiųjų sudarė moterys-mamos,močiutės,todėl ir paruošėme programą iš dainų,skirtų mamai.Ansamblis "Liktorėlis" į  Veisiejų pensionatą dainuoti kviečiamas jau ketvirtą kartą.Ir kiekvieną kart

MOTINOS DIENA

  "Pavasario rasa žieduose-lyg motinos ašaros skaidrios..."    Gegužės šiluma atneša pačią gražiausią šventę-Motinos dieną.Barčių Laisvalaikio salėje,renginių organizatorės Ritos Kulakauskienės paruošti vaikai sukūrė nuostabią šventę mamoms,močiutėms,tetoms ir ne tik joms.Paruoštos programos klausėsi broliai,sesės.Skambi pianisto Liutauro muzika glostė ausis ir širdį,nuo jo stengėsi neatsilikti ir mažoji Fausta,akordeono muzika liejos paleista  iš Aistės pirštų.O jau dainų gausybė!Mergaitės,pritariant muzikai,dainavo apie širdelę,mamos gyvenimą,kaqsdienius rūpesčius,džiaugsmus.Su nekantrumu

SUSITIKIMAS SU KNYGRIŠIU VEISIEJŲ REGIONINIAME PARKE

      Barčių kaimo bendruomenė gavo kvietimą iš Lazdijų r.sav.Viešosios bibliotekos vadovės Renatos Rudienės,kuriame prašo ansamblio "Liktorėlis"sudainuoti keletą dainų.Renginio pavadinimas "KNYGRIŠYSTĖ LIETUVOJE:PRAEITIS,DABARTIS,PERSPEKTYVOS".Sutikome,nes pranešimą skaityti pakviestas buvo mūsų krašto žmogus Rimas Supranavičius,kurio pareigoms išvardyti daug eilučių reikia:Vilniaus universiteto bibliotekos restauratorius,Vilniaus knygrišių gildijos pirmininkas,amatininkų klubo"Dvaro meistrai"narys.      Taigi,džiaugdamosi geru oru,skaisčia saule,atidundėjome į Veisiejus,kur svetingai pasi

PASLAUGŲ KELIO SEZONĄ PRADĖJOME!

      Pavasaris neskuba pas mus,dar žolė neprasikala pro pernykščius sudžiūvusius lapus,dar medžiai nesveikina gležnais lapeliais,tik nedrąsios pirmosios gėlės bando prasibrauti,vogdamos šykščius saulės spindulius.      Kovo 29-osios rytas nežadėjo gero oro.Tačiau buvome pažadėję Varnėnų kaimo bendruomenės pirmininkui Žydrūnui užimti Jaunimo stovyklos dalyvius.Taigi,susivertėme į mašiną šį kartą tik trise,-seniausioji Vandutė,išmaniausioji Aldona ir aš,šių eilučių autorė,Ramunė.Varnėnuose pasitiko pats bendruomenės pirmininkas Žydrūnas su savo nuostabia šeima.Netrukus pasirodė klegantis jau