Pagaliau turime seniūnaitį

        Kovo mėn.20 dieną Barčių kaimo bendruomenės patalpose,dalyvaujant Veisiejų seniūnijos atstovams-seniūnui Zenonui ir jo pavaduotojai Ritai,rinkome kaimo seniūnaitį.Buvo pasiūlyti du kandidatai,iš kurių viena-Daiva Sorakienė,raštu atsisakė dalyvauti.Tad nekilo dilema,ką rinkti.Vienbalsiai nutarėme,kad aktyvus bendruomenės narys,kaimo gyventojas Jonas Černeckas,bus mūsų seniūnaitis.Bendruomenės atstovės įteikė gėlių ir atminimo dovaną naujai "iškeptam"seniūno pagalbininkui,o pats seniūnas Zenonas įteikė seniūnaičio dienoraštį mintims užsirašyti.Palinkėjome gerų,prasmingų darbų,skirstėm

Svečiavimasis Veisiejuose Nepriklausomybės atkūrimo 25- čio renginyje

       Atšventėme gražų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo  jubiliejų savo gimtuosiuose Barčiuose kovo 7 ąją,o kovo 10 buvome pakviestos i šventę Veisiejuose.Ansamblis "Liktorėlis"nepamirštamas pakviesti Lietuvai svarbių datų minėjime,nes turi programą dainų,kurios dainuojamos išskirtinėmis progomis.Šį kartą mus pakvietė ir globojo nuoširdi,šilta Janina Ražukienė.Dainos skambėjo Ąžuolų Alėjoje,merui Artūrui Margeliui sodinant naują medelį,paskui Veisiejų Krašto Muziejuje vėl dalinomės širdžiai mielais žodžiais,melodijomis.Visada smagu susitikti su ansambliu "Žilvitis",šauliais-tiek jaunaisi

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMO VAKARONĖ

        ...Kur gintarais nusėtas marių krantas,        Ten,kur banguoja Baltija melsva,         Čionai kiekviens lietuviškai supranta,          Čia-mano žemė,brangi Lietuva...  Šia sena ,gera daina Barčių laisvalaikio salės ansamblis "Liktorėlis" pradėjo Kovo 11-osios minėjimą-vakaronę,viktoriną.Bendruomenės pirmininkė Ramunė perskaitė Lazdijų rajono savivaldybės mero Artūro Margelio sveikinimą šventės proga.Vadovė Rita Kulakauskienė labai gerai suorganizavo pačią renginio eigą,beliko išsirinkti vertinimo komisiją ir komandas suskirstyti prie paruoštų stalų.Taigi,sulaukę svečių-kaimynėlių i

Vasario 16-osios minėjimas Barčiuose

         "Tu esi Tėvynė man,miela Lietuva,visada tavim didžiuojuos,nes tu man sava"...Tokiais dainos žodžiais pradėjome renginuką nedidelėje,bet jaukioje Barčių bendruomenės salėje.Laisvalaikio salės vadovė Rita Kulakauskienė mergaites paruošė puikiai,-prasmingi žodžiai,gražus šokis,"Liktorėlio"ansamblio moterų patriotinės dainos,-viskas susiliejo į šiltą ir mielą vaizdą.Malonu buvo matyti,kaip atidžiai klausėsi dainų ir žodžių žilagalviai senoliai,jaunimas ir mažieji vaikai ir jų mamos.Šiltais plojimais dėkojo visoms jaunosioms artistėms,o bendruomenės pirmininkė dovanų avirukus su palinkė

Baltijos kelio 25-čio minėjimo filmo pristatymas Veisiejų regioninio parko direkcijoje

        Gražią vasario 13-osios popietę Barčių bendruomenės moterys buvo pakviestos į Baltijos kelio 25-ųjų metinių minėjimo filmo pristatymą Veisiejuose.Atvažiavę buvome sutiktos Regioninio parko direktorės,gerb.Linos Žukauskienės,o į  susirinkimo salę palydėjo smagios Jono ir Romo armonikų melodijos.      Renginį pradėjo direktorė Lina labai nuoširdžia,iki ašarų sugraudinusia kalba.Tremtinių ir politinių kalinių ansamblis "Žilvitis"atliko graudžią dainą apie vyrus,kovojusius už Lietuvos laisvę.Išklausėme mūsų rajono mero kalbą,po jos sekė mūsų kelios dainos,kurias kartu dainavo visa salė.

POPIETĖ SU MOBILIA BIBLIOTEKA IR LRT KORESPONDENTE

      Apsnigtą dieną Dzievulis "pametėjo"ir dribtelėjo.Sausio 22 dieną,išvadavus Barcų vieškelėlį nuo sniego,atidundėjo mūsų laukti svečiai:Lazdijų Viešosios Bibliotekos mobiliosios,ant ratų,moterys su direktore R.Rudiene,o paskui jas,pramintu taku-ir LRT autobusiukas su operatoriumi ir korespondente Rūta Lankininkaite.Susirinkusiųjų dzaugsmui,įdomios knygos iš mobiliosios bibliotekos buvo suneštos į vidų,bendruomenės patalpas.Rinkomės ilgai,nes pasirinkimas-nemažas:meilės romanai,tremtinių literetūra,poezija-tiek lietuvių autorių,tiek Lazdijų krašto rašytojų.Nufilmavo LRT operatorius mūsų