Lietuvoje motinoms skiriamas pirmasis gegužės sekmadienis. Motinos diena neatsitiktinai švenčiama pavasarį. Motina tapatinama su žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių. Taigi pavasarį, kai garbinama žemė, kad būtų derlinga, nepamirštamos ir motinos. Kalbant apie Motiną, pirmiausia prieš akis iškyla šviesiausios vaikystės akimirkos, kai mūsų pečių neslėgė jokie atsakomybės rūpesčiai, jautėmės linksmi, laimingi ir saugūs. Norėdami pagerbti mūsų gyvenimo šviesulius - MAMAS - Kučiūnų bendruomenė kartu su Kučiūnų mokykla suorganizavo Mamos dienos koncertą. Mamytėms gražiausias dainas ir eiles skyrė Kučiūnų mokyklos mokinukai, bei choristai (vad. Juozas Pileckas). Taip pat savo šokius skyrė Kučiūnų laisvalaikio salės folklorinio ansamblio "Parinkcis" jaunimas.