Liepos 18 d. Lazdijų hipodrome vyks Roko festivalis.  Balandžio mėnesį buvo pateikta paraiška paramai gauti pagal "Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2010-2015 metams 3. prioriteto "Kaimo gyventojų aktyvinimas ir integravimas į bendruomeninę veiklą" 3.1. priemonę "Parama kaimo gyventojų aktyvinimui ir integravimui į bendruomeninę veiklą". Projekto pavadinimas "Būkime kartu". Festivalio tematiką lėmė noras įtraukti kaime gyvenantį jaunimą dalyvauti bendruomeninėje veikloje, kadangi kaimo vietovių ateities plėtrai tai ypatingai svarbus faktorius. Lazdijų hipodromas pasirinktas todėl, kad jo infrastruktūra pritaikyta didelio masto renginiams orgnizuoti ir vykdyti. Renginys bus viešas, jame galės dalyvauti ir kitų bendruomenių atstovai.  Salų kaimo bendruomenė didžiuojasi tuo, kad pirmasis Roko festivalių Lazdijuose įrašas bus būtent šios bendruomenės įrašytas. Salų kaimo bendruomenės pirmininkė Jūratė Paciukonienė nuoširdžiai dėkoja pagrindiniams festivalio rėmėjams: Dzūkijos VVG, Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, Kaimo plėtros fondui ir kt., bei visiems  informaciniams rėmėjams. Bendruomenės pirmininkė ne mažiau dėkinga visiems, kurie prisidėjo savanorišku darbu, patarimais, moraline parama organizuojant festivalį. Tikimės, kad pirmasis roko festivalis Lazdijuose išaugs į gražią kasmetinę šventę.