2017 m. kovo mėnesį Varnėnų kaimo bendruomenė iš prekybos centrų IKI (Seinų g. 4, Lazdijai, Sodų g. 10 Lazdijai) ir Maxima (Vilniaus g. 13A Lazdijai) gavo 313,07 kg paramos maisto produktų. Pramos vertė – 562,92 Eur. Šie produktai buvo išdalinti: Raimundui Lazauskui – 1 kartą; Valerijai Lazauskienei – 2 kartus; Jonui Šerkšnui – 2 kartus; Aušrai Kviečiūnaitei – 2 kartus; Violetai Vaitulionienei – 1 kartą; Linai Vaitulionytei – 2 kartus; Violetai Vaitulionytei – 1 kartą; Antanui Utarui – 1 kartą; Onai Jakimonytei – 3 kartus; Angelei Janulevičiūtei – 1 kartą; Juozui Slavinskui – 1 kartą; Henrikui Gabšiui – 1 kartą; Vidui Grauželiui – 1 kartą; Daivai Jenulevičinei – 2 kartus; Antanui Paulauskui – 2 kartus; Rimui Paulauskui – 1 kartą; Vytautui Paulauskui – 2 kartus; Algiui Siniauskui – 2 kartus; Antanui Vaitulioniui – 3 kartus; Danutei Tomelienei – 2 kartus; Ernestai Valatkevičiūtei – 1 kartą; Onai Derilovienei – 2 kartus; Onai Grauželienei – 1 kartą; Julijai Virbalienei – 1 kartą; Monikai Lukoševičiūtei – 2 kartus; Valei Stankevičienei – 2 kartus; Aldonai Žiurinskaitei – 1 kartą; Romui Misevičiui – 1 kartą; Jonui Saulėnui – 1 kartą; Rimui Petrauskui – 2 kartus; Remigijui Lazickui – 1 kartą; Pranui Blažiui – 2 kartus; Vidai Stankevičiūtei – 2 kartus; Sintui Sapiegai – 1 kartą; Vitui Vaitulioniui – 1 kartą; Aliui Gapšiui – 1 kartą; Dominykai Blažienei – 1 kartą; Adelei Žibūdienei – 1 kartą; Gintarui Lukoševičiui – 1 kartą.